Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

1. septembris – Zinību diena!

Mēs gaidām septembri kā senu draugu, ar kuru tikties vienmēr prieks, -

Mēs līdz ar skolu visi mazliet augam, bet rudens ziedos vasara vēl mirdz.

1. septembrī – Zinību dienā pat Latvijas daba ar spožu sauli sveica visus, kas uzsāka jaunu darba cēlienu – augšupkāpienu zinību kalnā.

Skolas zālē pulcējās skolēni, pedagogi, skolēnu vecāki un ģimenes locekļi, lai, kā ierasts, ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīti topošie absolventi – 12. klases skolēni un 1. klašu skolēni, kuri uzsāk mācības skolā.

Pēc valsts himnas klātesošajiem apsveikuma vārdus veltīja mūsu skolas direktore S. Šibko – Šipkovska un direktores vietniece I. Volksone.

Ar jaunā Eiropas valstu sadarbības projekta iespējām iepazīstināja tā vadītāja skolā - matemātikas skolotāja T. Vinokurova, bet par iespējam apgūt angļu valodu izglītības iestādēs Anglijā informēja skolotāja J. Korņejeva. Savus vasaras iespaidus pēc dalības šajā projektā līdzdalīja 3.b un 8.b klases skolnieces. Skolēni, kuri kārtojuši Kembridžas eksāmenu angļu valodā, saņēma savus sertifikātus.

Skolēnu vecāku vārdā skolas kolektīvu Zinību dienā sveica Margarita Lobakova, bet 1. klases skolēni saņēma viņas īpaši sarūpētās dāvanas. Arī 12. klases skolēni pirmklasniekiem pasniedza dāvanas un īpašās skolas nozīmītes.

Pēc kopīgi nodziedātas skolas himnas izskanēja aicinājums turpināt pilnveidoties – būt daudzpusīgiem, radošiem, augt intelektuāli, kā arī vēlējums, - lai pasaule, kurā dzīvojam, būtu vienmēr droša un laimīga.

Un tad skanēja zvans, aicinot uz pirmo stundu, – gan skolēnus, gan viņu vecākus.

Veiksmīgu, interesantu un darbošanās prieka pilnu jauno mācību gadu!