Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

2015. gada absolventu izlaidums un tālākās gaitas

Cik daudz gaismas uz ceļa, pa kuru jums jāiet...
Ejiet – saņemt un starot un dot!

Jau pagājis laiks, kopš vasarā – 12. jūnijā izlaidumā no skolas atvadījās 12. klašu skolēni – skolas absolventi.

Ar ziediem absolventus sveica tuvinieki un draugi, labus novēlējumus teica skolas direktore, pedagogi. Tāpat arī absolventi pateicās vecākiem un skolotājiem par atbalstu mācību darbā, par mudinājumiem pilnveidoties un augt, par līdzdalību tālāko dzīves ceļu izvēlē.

Nu ir iespējams uzzināt, kurp aizvedusi absolventus viņu izvēle, un ar gandarījumu jāsecina, ka visi absolventi turpinās izglītoties.

Puse absolventu izvēlējušies Latvijas augstskolas: Dainis studē Rīgas Tehniskajā Universitātē Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Bella – Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē, Valentīns – Latvijas Jūras akadēmijā, Nikita – Biznesa augstskolā „Turība”.

Pārējie absolventi turpina studijas ārzemēs: Viktorija, Iļja un Nikita – Lielbritānijas universitātēs izvēlējušies ekonomikas studijas, bet Vladislavs uzsācis studijas ASV Hārvardas universitātes Sagatavošanas koledžā.

Vēlam veiksmi un izturību jaunajā dzīves posmā mūsu absolventiem!