Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

P
O
T
C
Pt
S
Sv

Ar Raiņa dzejas tulkojumu - uz Maskavu

   No 15. – 19. novembrim vidusskolas audzēknes Inga Malvīne Volksone un Viktorija Radauska piedalījās starptautiskajā seminārā Maskavā, pārstāvot mūsu skolu un iepazīstinot citus semināra dalībniekus ar savu Raiņa dzejoļa „Saule un Mēness” (no dzeju krājuma „Zelta sietiņš”) tulkojumu krievu valodā.
  Piedalīties Starptautiskajā izglītības projektu „Dialogs – ceļš uz saprašanos” konkursā skolnieces rosināja krievu valodas un literatūras skolotājas Valentīna Šakola un Nataļja Studņeva. Konkursu rīkoja Maskavas Atvērtās Izglītības institūta UNESCO katedra sadarbībā ar ANO UNESCO Starpnacionālās izglītības centru „Etnosfēra”.
  2015. gadu par godu lielā latviešu dzjnieka Raiņa 150 jubilejas svinībām UNESCO ir izsludinājusi par Raiņa gadu, bet 11.septembri – Raiņa dzimšanas dienu – par starptautiskās piemiņas dienu.
  Izstrādājot pieteikumu un ideju konkursam, krievu valodas un literatūras skolotājas ieteica Ingai un Viktorijai pievērsties Raiņa dzejai, ņemot vērā tuvojošos Raiņa jubileju, kā arī apstākli, ka Raiņa dzeju tulkojuši lielie krievu dzejnieki, piemēram, A.Ahmatova, V.Roždestvenskis, A.Tarkovskis. Savukārt Rainis tulkojis A.Puškina vēsturiskās traģēdijas, M.Ļermantova darbus, bērnu literatūru.
  Inga un Viktorija projekta noslēguma pasākumos prezentēja savu Raiņa dzejas redzējumu un izpratni – tulkojumu krievu valodā, ilustrējot stāstījumu ar multiplikācijas filmas „Saule un Mēness” kadriem. Filmas tēli palīdzēja atklāt dzejas tēlu un sižeta simboliku.
  Strādājot pie dzejas tulkojuma, meitenes secināja, ka tulkojot tekstu, ir nozīmīgi izprast un ņemt vērā kultūru, kurā sakņojas autora - Raiņa dzejas tēli – latviešu mītisko pasaules redzējumu. Atklājot dzejas tēlos ietverto nozīmi, Inga un Viktorija nonāca pie secinājuma, ka šķietami vienkāršais sižets it kā bērniem rakstītajā dzejolī tuvojas kosmiskās pasaules kārtības atklāsmei.
  Daloties iespaidos par braucienu uz Maskavu, Inga atzina, ka tas bijis labākais brauciens, kurā bijusi iespēja piedalīties – ļoti radošas nodarbības semināra meistarklasēs: žurnālistikā, oratora mākslā, līderu klasē. Daudz iespaidu sniedza  ekskursijas uz Maskavas literātu dzīvesvietām, pilsētas sakoptā vide. Maskaviešu attieksme pret konkursa dalībniekiem un pilsētas viesiem ir draudzīga un pretimnākoša.
  Paldies skolotājām Valentīnai un Nataļjai un Ingas un Viktorijas vecākiem, kuri atbalstīja meiteņu radošo darbu un braucienu – tikai labāko darbu autori bija aicināti uz noslēguma pasākumu Maskavā.

Atpakaļ