Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Mācību gada noslēguma pasākums!

30. maijā skolā norisinājās 2015./2016. mācību gada svinīgais noslēguma pasākums, tajā sapulcējušies bija visi pirmo līdz divpadsmito klašu skolēni.

Pasākuma galvenais vadmotīvs – skolēnu sasniegumu izvērtējums mācību gada garumā.

Skolotāja Diāna sveica sākumskolas skolēnus ar veiksmīgo dalību starptautiskajā kombinētajā olimpiādē – EMU, kurā bija jādemonstrē zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos.

Tika sveikti 4.a un 4. b klases skolēni par veiksmīgo startu skolotāja Sandra vadībā ZZ čempionātā.

Baltic Council for International Education pārstāve I. Bēniņa daudziem skolēniem izsniedza veiksmīgi nokārtotā starptautiskā Kembridžas testa apstiprinājumus.

Apsveikumus saņēma skolēni, kuri skolotājas Jolantas vadībā guvuši izcilus panākumus vairākās jomās: par izcīnīto 3. vietu Rīgas pilsētas posmā Vēstures olimpiādē - 12a klases skolēns Artūrs, bet par Atzinību – 9.a klases skolēns Henrijs; par veiksmīgo startu vēstures konkursā „Pirms 100 gadiem” – 10.a klases skolēni Kalvis un Elizabete un 6.a klases skolniece Evelīna; par veiksmīgi uzrakstīto biznesa pasaku JAL rīkotajā Biznesa pasaku konkursā laureātes godu saņēmusi 7.a klases skolniece Anna; bet par uzvarām dažādos konkursos divu gadu garumā – SMU „B.B.B.” komanda – 12.a klases skolēni Ligita, Armands, Artūrs un Gvido.

Skolotājas Marinas vadībā lieliski sasniegumi ir 10.b klases skolēnam Nikolajam – Atzinība izcīnīta Vācu valodas olimpiādē gan Rīgas pilsētas, gan Valsts līmenī, bet Matemātikas olimpiādē Rīgas pilsētas posmā ar skolotājas Ināras atbalstu Atzinību ieguvis 7.a klases skolēns Raitis.

Atzinīgi novērtēts 12.a klases skolēna Gvido pētnieciskais darbs, ar kuru Gvido latviešu valodas skolotājas Ineses vadībā piedalījās Kr. Valdemāra 190 gadu jubilejai veltītajā pētniecisko darbu konkursā.

Novērtēti tika arī daudzi citi, kuri pierādījuši sevi dažādās aktivitātēs – debatēs, konkursos u.c.. Atzinīgi vērtējami skolas reitinga rezultāti – daudzi skolēni demonstrē ļoti augstus mācību sasniegumus.

Pasākuma noslēguma daļā skolas direktore Svetlana Šibko – Šipkovska darīja zināmu, ka skola šogad piedalījusies starptautiskajā pētījumā, kur līdzās citu 150 valstu skolēniem lasītprasmes demonstrēja arī „Klasikas” skolēni, - Latvijas sniegumā būs arī mūsu skolēnu ieguldījums.

Mācību gads aizvadīts intensīvā darbā, tāpēc godam nopelnītas brīvdienas; lai tās ir tādas, kā ieplānotas, un saulainas!