Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Pedagoģiskā sēde

 Skolas misija: „Veidot attīstošu skolu, kurā aizstāv bērnības intereses un rada optimumu katra attīstībai.”

Skolas pedagogi uz sēdi pulcējās 28. augustā, lai pārskatītu iepriekšējā mācību gada rezultātus un vienotos par darbu jaunajā mācību gadā.

Pedagogus ar uzrunu sveica skolas direktore S. Šibko – Šipkovska, iepazīstinot ar izglītības aktualitātēm 2015./ 2016. mācību gadam, akcentējot skolas misiju:

„Izveidot attīstošu skolu, kurā aizstāv bērnības intereses un rada optimumu katra attīstībai.”

Skolas darba pašvērtējums 2014./2015. mācību gadā uzrāda, ka darbs tiek vērtēts kā ļoti labs. To apstiprina arī mūsu skolas 12. klašu skolēnu rezultāti matemātikas eksāmenā, kurā sasniegtie rezultāti ir par aptuveni 10% augstāki nekā Rīgā, bet, salīdzinot ar vidējo rezultātu valstī, – pat par 15 % augstāki.

Tāpat kā pozitīva un draudzīga tika novērtēta skolas vide, kuru veidojam mēs visi – gan skolēni, gan skolotāji.

Lai vairotu skolas vides mājīgumu un rosinātu skolēnus lasīt, šogad ir plānots skolā izvietot publiskos grāmatu plauktus, kuros katrs varēs nolikt žurnālus un grāmatas, kuras ir izlasītas, bet kuras varētu interesēt citus.

Pedagogu darba grupa iepazīstināja ar izstrādātajiem skolas darbības uzdevumiem jaunajam mācību gadam, kuru vidū īpaši akcentēja nepieciešamību veicināt patriotisko audzināšanu un stiprināt piederības sajūtu valstij, kopt skolas un valsts tradīcijas; tāpat nozīmīgs uzdevums ir attīstīt skolēnos līderības prasmes, skolēnu izpratni par valsts un sabiedrības drošību.

Skolas vides uzlabošanai izvirzīts uzdevums iedzīvināt pozitīvu darbību, uzvedību rosinošus iekšējās kārtības noteikumus, atsakoties no aizlieguma formām tajos.

Kā prioritāri izvirzīti arī uzdevumi paaugstināt mācību procesa kvalitāti un paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences. Uzdevuma realizēšanai jau iepriekšējos gados vairāki pedagogi bija iesaistījušies starptautiskos projektos, kas ļauj papildināt pieredzi un zināšanas ārzemēs, kā arī nodot tālāk jauniegūtās prasmes un zināšanas.

Arī jaunajā mācību gadā programmas Erasmus + ietvaros pieredzi ārzemēs bagātinās skolas direktore un ekonomikas skolotāja S. Šibko – Šipkovska, matemātikas skolotāja T. Vinokurova un angļu valodas skolotāja M. Kreicberga.

Pedagoģiskā sēde apliecināja, ka skolas pedagogi kā labi profesionāļi ir gatavi darīt savu darbu tā, lai katrs skolēns izglītības procesā varētu pilnveidoties un augt, iegūstot labāko, ko spēj sniegt skola un skolotāji.