Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Pedagoģiskā sēde 27. oktobrī

 27. oktobrī, kad skolēni baudīja nopelnītās brīvdienas, skolas pedagogi sanāca uz kārtējo sēdi. Tajā bija paveicami vairāki uzdevumi: tika izvērtēti mācību sasniegumi 1. ceturksnī, par kuriem informēja direktores vietniece I. Volksone, - kā redzams, tad visvairāk skolēni saņēmuši labus un ļoti labus vērtējumus. Kopumā mācību sasniegumi ir augstā līmenī.

Skolotāji saņēma informāciju par iespējām papildināt profesionālo kvalifikāciju, kā arī pieteikties pedagogu konkursam „Radi. Rādi. Redzi”. Šajā konkursā pagājušajā gadā godpilno 1. vietu ieguva mūsu skolas skolotāja J.Lankovska.

Būtisks bija arī sēdē skatītais jautājums par adaptācijas iespējām skolēniem, kuri uzsāk mācības mūsu skolā no citām izglītības sistēmām.

Sēdes noslēgumā skolotāja D. Pavļučenko dalījās iespaidos un pieredzē, ko guva Baltkrievijā – Minskā notikušajā Pedagoģijas ideju forumā un meistarklasē. Savukārt Jauniešu forumā pasākuma ietvaros piedalījās 10b un 11b klases skolēni: Jeļizaveta Juračkovska, Nikolajs Mihejevs, Anna Micenko un Pāvels Bezkorovajnijs. Skolotāja un skolēni pārstāvēja ne tikai mūsu skolu, bet arī bija labākie - Latvijas pārstāvji.