Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Pedagoģiskā sēde!

6. jūnijā, kad skolēniem sākusies vasaras atpūta, skolotāji bija sapulcējušies uz pēdējo pedagoģisko sēdi šajā mācību gadā.

Direktores vietniece Ināra Volksone iepazīstināja ar skolā rīkotās skolēnu aptaujas rezultātiem. Aptaujas mērķis bija uzzināt, kāda skolēnu redzējumā ir skola un kādas izmaiņas skolā būtu vēlamas. Aptaujā bija izteikti daudzi viedokļi, kuri būtu vērā ņemami, piemēram, ieviest vairāk praktiskas darbošanās stundās, kā arī ierobežot stundu skaitu, lai nezustu uzmanība; skolēni labprāt dzirdētu vairāk atzinīgu vārdu no skolotājiem par paveikto; izvērtējams bija arī rosinājums vairāk iesaistīties starptautiskos pasākumos, organizēt ārzemju ekskursijas. Aptaujas rezultāti bija noderīgi, lai izvērtētu skolas prioritātes jaunajam mācību gadam.

Skolotāja Jeļena Korņejeva pastāstīja par personisko pieredzi, gūtu e- twinning mēdiju seminārā Francijā. Pedagogi tika informēti par iespējām, kuras gan skolotājiem, gan skolēniem paver iesaistīšanās e-twinning projektos, kā arī izskanēja aicinājums būt aktīviem to līdzdalībniekiem.

Skolotāja Svetlana Jurčonoka iepazīstināja ar vērtībām, uz kurām jāorientējas un uz kurām jābalsta mūsdienīga izglītības sistēma globālās izglītības sistēmas apstākļos, to izsaka šādi jēdzieni: pēctecība, mobilitāte, uz cilvēku orientēta, vienlīdzīgas iespējas, starpvalstu sadarbība, nacionālā identitāte un multikulturālisms. Kā redzams, tad šīs vērtības ir aktuālas arī mūsu skolā, tāpat kā visā Latvijā.

Ar šādiem jauniem rosinājumiem sēde beidzās, un dažiem skolotājiem ir sācies atvaļinājums, turpretī citi vēl turpinās darbu. Visiem – jauku, piepildītu un saulainu vasaru!