Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Pedagoģiskās padomes sanāksme 3. janvārī – kā ar mājasdarbiem?

 

Kad skolēni vēl bauda Ziemassvētku brīvdienas, skolas telpas ir klusas un vēl atgādina par aizvadītajiem skaistajiem svētkiem, pedagogi tikās sanāksmē, kuras vadošā tēma: Skolēnu patstāvīgie jeb mājas darbi. Ar šo jēdzienu tiek domāts jebkurš mācību darbs, kas skolēniem jāveic patstāvīgi: stundas mācību tēmu nostiprinoši uzdevumi, projekti, esejas, pētnieciskie un radošie darbi utt.

Valstī ir aktualizēts jautājums par skolēnu patstāvīgo darbu (mājas darbu) nepieciešamību, izskanējuši izglītības ministra ieteikumi samazināt to apjomu ikdienā un brīvdienās. Tā kā līdz šim nav izstrādāti reglamentējoši noteikumi par mājas darbu uzdošanas kārtību, tad katra izglītības iestāde par to lemj patstāvīgi. Tāpēc bija svarīgi arī mums vēlreiz pārskatīt jau 2008. gadā Pedagoģiskajā padomē apstiprināto skolas „MĀJAS DARBU PLĀNOŠANAS, VEIDOŠANAS, ORGANIZĀCIJAS, VEIKŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBU”.

Diskusiju par šo jautājumu atklāja direktores vietniece Ināra Volksone, sniedzot ieskatu elektroniskās ekspresaptaujas rezultātos, tajā aptuveni puse respondentu atbildējuši, ka mājas darbu apjoms būtu samazināms, bet tie ir nepieciešami. Mājas darbu nepieciešamību nelielā aptaujā apliecināja arī mūsu skolas skolēnu vecāki un skolēni. Svarīgi, ka mājas darbi ne tikai sekmē skolēnu patstāvīgu un atbildīgu mācīšanos, bet arī ir viena no formām, ar kuras palīdzību vecāki gūst ieskatu savu bērnu patstāvīgās mācīšanās procesā. Tātad, būtisks ir jautājums ne par to, vai mājas darbi ir nepieciešami, bet par to apjomu, biežumu, saturu, veidu un izpildes kārtību.

Arī OECD veiktie pētījumi apstiprina, ka mājas darbi ir nepieciešami kā būtiska mācīšanās sastāvdaļa – augstākas sekmes ir skolēniem, kuri pilda mājas darbus; bet ir svarīgi, lai to apjoms būtu optimāls – ne par daudz, ne par maz.

Skolas direktore Svetlana Šibko–Šipkovska aicināja izvērtēt principus, kas ir būtiski jēgpilniem mājas darbiem: lai skolēniem būtu saprotams darba mērķis, lai darbs sekmētu interesi, būtu emocionāli ietekmīgs, kā arī – lai vienmēr skolēni iegūtu atgriezenisko saiti par paveikto darbu.

Diskusijas laikā vienojāmies, ka arī turpmāk mūsu skolēniem mācību procesā būs jāpilda patstāvīgie mājas darbi. Iesaistot skolotājus no dažādu jomu metodiskajām komisijām izveidota darba grupa „Mājas darbu plānošanas, veidošanas, organizācijas veikšanas un vērtēšanas kārtības”pilnveidošanai.

Pēc sanāksmes skolas pedagogi devās uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, lai skatītu muzeja pastāvīgās ekspozīcijas jaunumus, latviešu mākslinieku klasiskos un laikmetīgos darbus.