Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

P
O
T
C
Pt
S
Sv

Privātās vidusskolas „ Klasika” Skolas padomes sastāvs
2017./2018. mācību gadā

 Vecāku pārstāvji

 1. Māra Miķelsone  - Skolas padomes priekšsēdētāja,
  9.a kl. vecāku pārstāve
 2. Margarita Lobanova  – Skolas padomes priekšsēdētājas vietniece,
  9.b kl. vecāku pārstāve
 3. Jana Trapāne –
  6.a kl. vecāku pārstāve
 4. Aleksandrs Livmanis –
  7.b kl. vecāku pārstāvis
 5. Olga Mihejeva -
  12.b kl. vecāku pārstāve
 6. Mārīte Kārklīte -
  7.a kl. vecāku pārstāve

Pedagogu pārstāvji

 1. Iveta Zēvalde
 2. Māra Kreicberga

Skolēnu padomes pārstāvji

 1. Bessonova Melisa,
  12.b klase
              
 2. Oboruna Elizabete,
  12.a klase

Direktore

Svetlana Šibko-Šipkovska

 Skolas padomes darba plāns 2017./2018. mācību gadā 

                                 

Sanāksmes saturs

Laiks

Atbildīgais

1. sanāksme

 1. Par aktualitātēm skolas darbā (Skolas akreditācija, skolas jubilejas svinēšana, skolas telpu pilnveidošanas plāna realizācija u.c.);
 2. Par Starptautisko pētījumu rezultātiem;
 3. Par Skolas padomes sastāva apstiprināšanu, priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšanu;
 4. Par Skolas padomes aktuālo darbu un uzdevumu apzināšanu un Skolas Padomes darba plāna apstiprināšanu;
 5. Par  darba grupas skolas 25. gadadienas svinību organizēšanai izveidošanu;
 6. Par Kārtību, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem, saskaņošanu;
 7. Dažādi jautājumi.

2017. g. decembris

S. Šibko-Šipkovska

2. sanāksme

 1. Par Skolas akreditāciju;
 2. Par Skolas jubilejai veltīto pasākumu plāna īstenošanu;
 3. Dažādi jautājumi.

2018. g. februāris

S. Šibko-Šipkovska

3. sanāksme

 1. Par skolas darba 2017./2018. m. g. izvērtēšanu;
 2. Par skolas turpmākās attīstības prioritātēm 2018./2019. m.g.;
 3. Par plānotajiem remontdarbiem;
 4. Dažādi jautājumi.

2018. g. 
maijs-jūnijs

Skolas padomes priekšsēdētājs