Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Ziemassvētku noskaņas un semestra noslēgums skolā

Gada nogale pirms skolēnu brīvdienām, kā ierasts, saistās ar steigu un aizņemtību, - jāpagūst gan labi paveikt mācību darbu, lai iegūtie vērtējumi sniegtu gandarījumu par sasniegumiem mācībās, gan jāgatavojas svētku pasākumiem.

15. decembrī skolas zālē svētku pasākumā „Iededz savu Ziemassvētku eglīti!” pulcējās skolēni, pedagogi, skolēnu ģimenes un draugi. Svētku ieskaņā skolēni ar pašu darinātām dāvanām devās apsveikt svētkos savus vecākus.

Pasākumu ieskandināja brāļu un māsu runāta dzeja un 2.klases skolnieces Laumas klavierspēle. Vakara gaitā uzstājās visi skolēni no 1. līdz 11. klasei. Dejojot, dziedot, muzicējot un teatralizējot atklāja mums katram nozīmīgas vērtības par draudzību, dzīvesprieku, labestību, pārvērtību brīnumu. Klašu priekšnesumus caurvija grupas „Zaļā Nakts” muzikālie pavadījumi. Katras klases skolēni un vecāki saņēma ceļojumu kartes uz kādu valsti, un, kopā izpildot šajā valstī populāru deju, saņēma sūtījumu ar dāvaniņām.

Īpašus apbalvojumus no Starptautiskās Olimpiskās komitejas  par piedalīšanos Olimpiskajā dienā saņēma 2. un 3. klases skolēni; 8. klases skolēni – sertifikātus par piedalīšanos Starptautiskā matemātikas projekta „ICT WORLD” aktivitātēs Francijā; 7. un 8. klases skolēni saņēma sertifikātus par iegūtajām 2. līmeņa programmēšanas pamatprasmēm, piedaloties  Starptautiskajās programmēšanas stundās.

Kā apliecināja skolēnu mācību sasniegumu izvērtējums, tad arī mācību darbs bijis labs un teicams – vairāk nekā puse skolēnu semestrī par mācību darbu saņēmuši labus, ļoti labus un teicamus vērtējumus, un ir skolēni, kuru sekmes ir tikai teicamas un izcilas.

Lai daudz prieka un sniegota ziema!