Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Lai sasniegtu mērķi, ir jāiet!

Cik svarīgi, lai cilvēkam būtu mērķis! Gaišs, tāls, intriģējošs. Mēs ejam līdz tam nelieliem soļiem, katrā etapā uzzinām, atklājam ko jaunu un priecājamies par saviem sasniegumiem.

Cik daudz atklājumu veikuši mūsu skolas vecāko klašu skolēni, piedaloties starptautiskajos projektos! Nu pienācis laiks jaunāko klašu skolēniem! 2.b klases skolēni 2018.gada novembrī sadarbībā ar vienaudžiem no Līgatnes vidusskolas un Lībagu pamatskolas Talsu novadā iesaistījās projektā “Garšas eksperti”. Skolēni rakstīja grāmatu “Krāsainie salāti”. Cik daudz darba bija paveikts, lai grāmata taptu! Bērni pētīja dažādas kulinārijas grāmatas, apmeklēja kulinārijas meistarklasi, lai uzzinātu veselīgu salātu gatavošanas noslēpumus, vizuālās mākslas stundās ilustrēja topošo grāmatu, piedalījās konkursā par projekta logo, datorikas stundā mācījās rakstīt elektroniskas vēstules saviem vienaudžiem - sadarbības partneriem.

Bet nākotnē vēl… Tas lai paliek noslēpums! Vienu varam droši pateikt – būs grāmatas atvēršanas svētki.

Tā, lūk, maziem soļiem ejot, skolēni virzās līdz mērķim!

Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar skolēnu vecākiem un izglītības platformu eTwinning.

Īpaša pateicība projekta mentorei, matemātikas skolotājai, Tatjanai Vinokurovai.