Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Sekmīgi pabeidzot starptautisko eTwinning projektu “Hidden World of Parabolas”, mūsu skolas 10. un 11. klases skolēni un skolotāji ir sākuši īstenot jaunu starptautisku eTwinning projektu - “Modeling Life”. Kopumā šajā projektā piedalās 105 skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem un 18 skolotāji no 10 Eiropas valstīm : BOSNIJAs UN HERCOGOVINAs, LATVIJAs, MOLDOVAS REPUBLIKAs, POLIJAs, RUMĀNIJAs, SERBIJAs, SPĀNIJAs, TURCIJAs, VĀCIJAs, ZIEMEĻMAĶEDONIJAs.

Skolotāji, kas piedalās projektā, veidos matemātiskās modelēšanas uzdevumus, lai tos matemātikas stundās risinātu citu skolu skolēni un skolotāji. Tiek sagaidīts, ka projekta beigās skolēni paši izveidos dažādu situāciju matemātiskos modeļus, kas apraksta un ļauj atrisināt noteiktas problēmas.

Skolā matemātiskā modelēšana nav kā atsevišķs mācību priekšmets; visi mācās matemātiku, fiziku, ķīmiju, programmēšanu utt. Patiesībā visas dabaszinātnes ir vienotas. Bet matemātika un informātika ir instrumenti “dabaszinātņu rokās”.

Pirmās aktivitātes projekta īstenošanā mūsu skolā - praktiskais darbs “Pirātu dārgumi”. 10. klases skolēni, pielietojot savas zināšanas par tēmām “Vektori ģeometriskā formā” (matemātika) un “Ceļš un nobīde” (fizika), ar ierobežotiem resursiem skolas pagalmā meklēja apslēpto mantu: mērīja, veica aprēķinus, mērogoja attālumus, zīmēja ceļa karti.

Tagad tiek gaidītas matemātisko pasaku prezentācijas angļu valodā pēc visiem zināmās pasakas par rāceni motīviem.

Atpakaļ