Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Private Secondary School  “Klasika”
Website: 

http://www.klasika.edu.lv

IES Los Cerros, Úbeda
Website:

http://www.loscerros.org

ZŠ Komenského,  Trutnov      Website: 

http://www.zskomtu.cz

Jau vairāku gadu garumā ir mērāma Privātās vidusskolas “Klasika” pieredze, darbojoties eTwinning - Eiropas skolu sadarbības tīklā, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Šeit jāuzsver, ka eTwinning ir Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.

Līdz šim programmas Erasmus+ ietvaros projektā “STEM through CLIL” vairākiem mūsu skolas skolotājiem bija iespēja izglītoties un gūt jaunu pieredzi ārvalstīs. Uzsākot jauno mācību gadu, iespējas paplašinās, jo esam saņēmuši labu ziņu – apstiprināts projekts “ICT World – Imaging, Coding, Transforming and Simulating the World”, kuru jau visa iepriekšējā mācību gada laikā izstrādāja skolotāju grupa no 6 Eiropas valstīm -  Vācijas, Latvijas, Francijas, Spānijas, Somijas un Čehijas.

Projekta darbs balstīsies uz dažādu informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma izmantošanu reālās dzīves attēlošanā (Gimp, GeoGebra, Sketchup), situāciju pārveidošanu un kodēšanu ar Scratch un Arduino, kā arī dažādu sociālo un ekonomisko aspektu imitēšanu ar MS Excel un Gapminder.

Katrā partnerskolā ir skolotāji-speciālisti, kas labi pārvalda vismaz vienu vai divus minētā programmnodrošinājuma veidus, līdz ar to tā būs ļoti laba iespēja dalīties pieredzē IKT efektīvā lietošanā mācību procesā un starppriekšmetu saiknes nodrošināšanā starp IT apmācību (informātiku) un citiem mācību priekšmetiem.

Projekts paredz izveidot atklātu virtuālo vidi (Twinspace) ar skolēnu darbu demonstrācijām, ar apmācošām programmām, meistarklasēm, uzdevumiem un didaktiskiem komentāriem skolotāju darbam klasēs.

Tas tiks realizēts pēc attiecīgā programmnodrošinājuma pamatfunkciju apgūšanas, kad skolēni un skolotāji izveidos uzdevumus, kuri būs kopīgi jārisina starptautiskās komandās, komunicējot ar Interneta starpniecību.

Projekta valoda ir angļu valoda, un dalībnieku – skolēnu vecums ir 12-15 gadi.

Pirmā projekta pārstāvju starptautiskā tikšanās ir paredzēta jau šajā gadā – no  6. novembra līdz  13. novembrim Francijā, les Eyquems koledžā, Bordo pilsētā. Uz to dosies arī mūsu skolas projekta grupas dalībnieki – 4 skolēni un 2 skolotāji. Bet nākamā gada martā projekta dalībniekus viesmīlīgi uzņems Unnas ģimnāzija Unnas pilsētā Vācijā. Uz starptautiskajām tikšanās reizēm tiks aicināti tie skolēni, kas aktīvi un ar interesi darbosies projektā.

Vēlam veiksmi un daudz radošu ideju gan skolēniem, gan skolotājiem!

Pestalozzi-Gymnasium Unna, Unna
Website
:

http://www.pgu.de

Collège les Eyquems, Merignac
Website:

https://www.collegeleseyquems.fr

Havukosken Koulu, Vantaa
Website

https://havukoskenkoulu.wordpress.com