Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Iestāšanas dokumenti 1. klasē

 1. Iesniegums par uzņemšanu
 2. Bērna dzimšanas apliecības
 3. Vecāku pases (uzrādīšanai)
 4. Uzturēšanās atļauja vai vīza Latvijā (citu valsts pilsoņiem)
 5. Izziņa par obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei
 6. Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) formējama pie ģimenes ārsta
 7. Anketa datu bāzei
 8. Līgums

Iestāšanas dokumenti 2.-9. klasē

 1. Iesniegums par uzņemšanu
 2. Bērna dzimšanas apliecības
 3. Vecāku pases (uzrādīšanai)
 4. Uzturēšanās atļauja vai vīza Latvijā (citu valsts pilsoņiem)
 5. Liecība par iepriekšējo izglītības posmu
 6. Izglītojamā personas lieta (saņemsim pa pastu no iepriekšējās mācību iestādes)
 7. Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) (saņemsim pa pastu no iepriekšējās mācību iestādes)
 8. Anketa datu bāzei
 9. Līgums

Iestāšanas dokumenti 10.-12. klasē

 1. Iesniegums par uzņemšanu
 2. Bērna dzimšanas apliecības
 3. Vecāku pases (uzrādīšanai)
 4. Uzturēšanās atļauja vai vīza Latvijā (citu valsts pilsoņiem)
 5. Pamatskolas izglītības apliecinošs dokuments ar atzīmju izrakstu (stājoties 10. klasē)
 6. Liecība par iepriekšējo izglītības posmu (stājoties 11.-12. klasē)
 7. Izglītojamā personas lieta  (stājoties 11.-12. klasē), (saņemsim pa pastu no iepriekšējās mācību iestādes)
 8. Medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) 
 9. Izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) 
 10. Anketa datu bāzei
 11. Līgums