Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Latvijas simtgades gadu sagaidot

 Sagaidot 2018. – Latvijas simtgades gadu, 9.a klases skolēni veidoja Jaungada apsveikumus savai valstij un Latvijas vērtību karti.

Plānojot vēlējumus Latvijai simtgades gadā, skolēni studēja Latvijas Satversmi un tās ievaddaļu – Preambulu, tā nosakot, kas ir Latvijas vērtības, ko vajadzētu vēlēt savai valstij.

Katra skolēna izraudzītās vērtības ir citas, bet visas tās atspoguļo kādu no Latvijas vēsturei un kultūrai īpašiem aspektiem – tradīcijas, sportu, notikumus, cilvēkus.

Edgars un Raitis savos novēlējumos atskatījās Latvijas vēsturē, kurā vairāk bijis cīņu un izdzīvošanas, nekā brīvības un attīstības, tāpēc izteica vēlējumus, lai Latvijas tauta ir vienota un stipra, lai  piederība Eiropai sekmē tautas valodas, kultūras, tradīciju saglabāšanu.

Annas novēlējums Latvijai: patrotisku tautu, garu mūžu un turību, spēju pastāvēt par sevi un godīgumu, sakoptas pilsētas, plaukstošu, tīru dabu un zaļus mežus. 

Arnis vēlēja, lai mūžu mūžos pastāvētu Latvija, latviešu valoda, lai cilvēki nepamestu savu valsti; lai simtgades svinības būtu krāšņas un cilvēki – priecīgi un lepni par savu valsti.

Atpakaļ