Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Privātas vidusskolas „Klasika” pirmsskolas izglītības grupas

Privātajā vidusskolā „Klasika” ir piecas pirmsskolas izglītības grupas, kurās  mācās un rotaļājas dažādu tautību bērni.

Jau no jaunākā pirmsskolas vecuma bērni rotaļājoties iepazīst pasauli un iegūst skolai nepieciešamās zināšanas. Zināšanu apguve notiek visas dienas laikā, kad  bērni klausās, vēro, izmēģina un  eksperimentē.  Ikdienu papildina interesanti pasākumi un  ekskursijas. Ir iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības (sporta dejas, fitness, šahs, māksla, ansamblis). 

Mēs lepojamies ar pozitīvu un radošu mikroklimatu, ar padziļinātām valodu mācībām, kad latviešu un  angļu valoda  tiek apgūtas ne tikai intensīvu rotaļnodarbību veidā, bet arī ikdienas procesā, pirmsskolas skolotājām runājot ar bērniem visas dienas garumā. Lepojamies ar kvalificētu speciālistu vadītām  mūzikas, sporta un deju nodarbībām.

Par izglītības iestādes ikgadēju tradīciju ir kļuvuši izglītojoši un izklaidējoši  svētki. Visi kopā svinam Zinību dienu, Miķeļus, Rudens svētkus,  Mārtiņus,  Latvijas dzimšanas dienu,  Ziemassvētkus,  Meteņus,  Sporta svētkus kopā ar vecākiem,  valodu pēcpusdienas, Lieldienas, Mātes dienu un  izlaidumu.

Nāc un pievienojies mums!