Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

 

Klasika” – tas ir vesels izglītības nozares projekts, kurš sevī ietver skolu, bērnudārzu, vasaras nometni, Kembridžas eksāmenus angļu valodā, vasaras praksi Globe English centrā. Studijas, pulciņi un milzum daudz jaunu ideju! Visa centrā ir bērna personība, tieši tādēļ attīstības, audzināšanas un mācību process ir pakārtots audzēkņu vajadzībām.

 „Klasika” aktīvi piedalās daudzveidīgos projektos, gūst uzvaras olimpiādēs un konkursos. Mēs lepojamies ar saviem absolventiem. Viņi ir sevi parādījuši visā pasaulē un vienmēr ar lepnumu saka:

„Mēs esam no „Klasikas”!”

 Mode, kā zināms, ātri mainās, toties klasiskās vērtības paliek vienmēr un pieprasītas visos laikos. Pirms vairāk nekā piecpadsmit gadiem „Klasika” izveidoja programmu, kuras pamatā ir izglītības klasiskie kanoni – sākumskolas klasēm deju nodarbības, bet vidusskolēniem otra svešvaloda (vācu, spāņu vai franču). Pēc šīs programmas strādājam joprojām.

Mēs esam izvēlējušies vispārējās izglītības modeli, kurš piedāvā apgūt visus priekšmetus, lai audzēknim būtu brīvāka izvēle savai specializācijai, stājoties augstskolā. Mūsu absolventi studē visdažādākās jomās – humanitārās, tehniskās, teātra, medicīnas, sporta un citas.

„Klasikā” ik gadu mācās aptuveni 200 skolēnu. Klases sastāv no 6 – 15 skolēniem. Un mācību procesā tas ir liels ieguvums – katram skolēnam nodrošināta individuāla pieeja. Tāpat skolēni no paralēlklasēm vai starp plūsmām regulāri kontaktējas un rīko kopīgus pasākumus.

„Klasika” dzīvo aktīvu un pilnvērtīgu dzīvi. Notiek skolēnu apmaiņas no Vācijas, Francijas, Anglijas u.c. valstīm. Audzēkņi veic pētnieciskos darbus, piedalās daudzveidīgos (tai skaitā starptautiskos) projektos, rīko literārās lasīšanas stundas, literārās un svētku balles. „Klasikas” skolēnui bieži iekļaujas starp visdažādāko olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem. „Klasikā” dzīve notiek mūsdienīgi iekārtotos kabinetos, plašā sporta un aktu zālē, mājīgā kafejnīcā un skolas pagalmā. Ir radīti visi apstākļi, lai iegūtu augsta līmeņa mūsdienīgu izglītību.