Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039
 • Skola

  Kas ir svarīgāks – audzināšana vai izglītība? „Klasika” piedāvā skolas modeli ar vienotu koncepciju vispusīgai personības attīstībai.

  Lasīt vairāk
 • Bērnudārzs

  „Gribu, varu, daru!” – tieši tāds modelis aktivizē bērna radošo sākumu no idejas līdz realizācijai, palīdz attīstīt visas bērna spējas un talantus.

  Lasīt vairāk
 • Vasaras nometne

  Brīvdienas – tā ir alternatīva skolā pavadītajam laikam, bet arī tā ir iespēja izglītoties. „Radošums” un „būt kopā” – tie ir divi galvenie vasaras nometnes „Klasika” principi.

  Lasīt vairāk
 • Projekti

  Starpkultūru intelektuālā kompetence un nacionālās identitātes saglabāšana multikulturālā vidē tie ir galvenie virzieni skolas un starptautiskajos  projektos.

  Lasīt vairāk

Privātās vidusskolas "Klasika" skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
Pārbaudes darbu grafiks 1. - 4. klasēm
2017./2018. mācību gadam

latv. v.lit. - latviešu valoda un literatūra
m.t. val. - mazākumtautību valoda
pas. vēst. - pasaules vēsture
L.p. vēst. - Latvijas un pasaules vēsture

Atpakaļ

„Reizēm traģiskās dzīves stundās lūgšanas neaizsniedz svētos. Bet reizēm cauri liesmām iznāk cilvēks, lai apdzēstu ugunsgrēku, pārsietu brūces, pasniegtu zāles.”

Z. Mauriņa