Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Privātā vidusskola Klasika piedalās starptautiskā OECD izglītības pētījumā TALIS 2018

2018. gadā privātā vidusskola Klasika aicināta piedalīties organizācijas OECD  pētījumā – Starptautiskajā mācību vides pētījumā (The Teaching and Learning International Survey – TALIS) TALIS 2018. TALIS pētījumu Latvijas Universitāte veic kā IZM sadarbības partneris. 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 35 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 22 ES dalībvalstis. OECD veic uz pierādījumiem balstītu analīzi un pētījumus ikvienā tautsaimniecībā nozīmīgā jomā (ekonomiskā politika, izglītības, sociālā, veselības politika u.c.). Tas dod iespēju valstī realizēt politiku, kas balstīta uz pasaules ekonomiski attīstītāko valstu pieredzi, pieļautajām kļūdām un gūtajiem secinājumiem.

Latvija oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti 2016. gada 1. jūlijā.

Starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS tiks iegūta informācija par skolotājiem, mācīšanu un skolotāju ietekmi uz skolēnu mācīšanos starptautiskā un nacionālā mērogā. Šajā pētījumā apmēram 20 skolas skolotājiem un vadībai jāatbild uz aptaujas jautājumiem tiešsaistē internetā. Aptaujas laiks nepārsniegs vienu stundu, to būs iespējams izpildīt divu mēnešu laikā no 1. marta līdz 30. aprīlim. 

Atpakaļ