Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

 

Skolas forma

Formas tērps apliecina piederību konkrētai organizācijai. Formas tērpu valkāšana demonsrtē, ka visi, kuri mācās šajā skolā, uzskata sevi par piederīgiem skolai, tās vēsturei un tradīcijām.

Skolas forma palīdz uzlabot sekmes. Stundu laikā netiek novērsta skolēnu uzmanība, klasē veidojas nopietnāka atmosfēra, kas palīdz koncentrēties mācību darbam. Tas nozīmē, ka netiek provocēta sacensība par modernāko un dārgāko apģērbu.

Skolas forma ir obligāta.