Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

 „Es esmu no četriem novadiem austs, -

Kā četrām jostām pie zemes šīs siets.”

Šogad skolā gatavošanās Latvijas dzimšanas dienai aizsākās reizē ar novembri – visu klašu skolēni Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītā pētījumā izzināja četrus Latvijas novadus:

  • 1. - 5. klašu skolēni pētīja novadu ģeogrāfiju un novadiem raksturīgās tautas rotaļas;
  • 6. - 9. klašu skolēni bija iedziļinājušies novadu sadzīves īpatnībās;
  • Vidusskolēni veica novadu izcilo personību apzināšanu, pētīja viņu devumu valstij, nozīmi Latvijas vēsturē, kultūrā.

17. novembrī skolas zālē skolēni pulcējās uz svinīgo pasākumu, veltītu Latvijas dzimšanas dienai. Pasākumu ar veltījuma dzeju Latvijai dažādās Latvijā dzīvojošo tautu valodās runāja konkursa „Zvirbulis” dalībnieki, kuri pārstāvēja skolu Rīgas konkursā; skanēja valsts himna.

Pasākumā pirmo un otro klašu skolēni demonstrēja rotaļas, kuras apguvuši projekta ietvaros; 7a klases skolēni Egils un Rūdolfs iepazīstināja ar Latgali – Egils atskaņoja Latgales tautasdziesmu, bet Rūdolfs stāstīja notikumu un uzdeva mīklas latgaliešu valodā. 12b klases skolniece Sevara teica pašsacerēto prezidenta runu, uzrakstītu Pirmās Latvijas brīvvalsts runu stilā, bet 5b klases skolēns Darijs lasīja kopā ar vectēvu rakstīto vēstuli Latvijai.

Pēc svinīgā pasākuma katra klase ar maršruta lapām devās ceļojumā pa skolu – iepazīt projekta gaitā savu skolasbiedru izstrādāto un prezentācijās izkārtoto materiālu par četriem Latvijas novadiem.