Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039

BRĪVLAIKA FILOZOFIJA

Vasaras brīvlaiks – ne mazāk svarīgs laiks kā tas, ko skolēni velta mācībām gada garumā. Arī brīvlaiks var būt ar atpūtu apvienots izglītošanās laiks.

Tieši brīvlaikā ir iespējams nodrošināt, ka nepiespiestā gaisotnē, izvēloties savām interesēm atbilstošas nodarbes, bērni darbojas radoši un izglītojoši.

Brīvlaikā ir iespējams nodrošināt, lai pilnveidotos un paplašinātos bērna praktiskās darbošanās pieredze, radoša jaunas informācijas apguve, kā arī veidotos un nostiprinātos prasmes un iemaņas, kuras pilnveido un bagātina bērna personību: prasme veiksmīgi sadarboties ar citiem, uzņemties atbildību, uzskatu un darbību izvēle saskaņā ar ētikas normām, kā arī ieradums ieņemt aktīvu dzīves pozīciju.

Bērns brīvlaikā patstāvīgi, ārpus skolas un ģimenes veido socializācijas pieredzi, kas ir sarežģīts personības individuācijas process, un kas nepieciešams ikvienas personības izaugsmei.

Brīvība un intereses – tās ir ne tikai mūsdienīgas izglītības vērtības, bet arī brīvlaika pavadīšanas vadlīnijas.

Brīvība – tas ir stāvoklis, kurā bērnam ir reālas iespējas veikt darbības atbilstoši individuālajām spējām un vērtīborientācijai.

„Radošums kopā” – galvenais princips vasaras nometnē „Klasika”. Tā ir pamatideja bērna personības radošajām iespējām un pedagoģiskajam nodrošinājumam.