Tālr.: +371 28643874 Krimuldas 2, Rīga, LV-1039
 • Skola

  Kas ir svarīgāks – audzināšana vai izglītība? „Klasika” piedāvā skolas modeli ar vienotu koncepciju vispusīgai personības attīstībai.

  Lasīt vairāk
 • Bērnudārzs

  „Gribu, varu, daru!” – tieši tāds modelis aktivizē bērna radošo sākumu no idejas līdz realizācijai, palīdz attīstīt visas bērna spējas un talantus.

  Lasīt vairāk
 • Vasaras nometne

  Brīvdienas – tā ir alternatīva skolā pavadītajam laikam, bet arī tā ir iespēja izglītoties. „Radošums” un „būt kopā” – tie ir divi galvenie vasaras nometnes „Klasika” principi.

  Lasīt vairāk
 • Projekti

  Starpkultūru intelektuālā kompetence un nacionālās identitātes saglabāšana multikulturālā vidē tie ir galvenie virzieni skolas un starptautiskajos  projektos.

  Lasīt vairāk

Privātās vidusskolas "Klasika" skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas
Pārbaudes darbu grafiks 1. - 4. klasēm
2018./2019. mācību gadam

 

 Mācību priekšmets    Mācību priekšmetu
                                          saīsinājums PD grafikā

Angļu valoda -                                angļu v.
Bioloģija -                                        bioloģija
Dabaszinības -                               dabasz.
Ekonomika -                                   ekonom.
Ētika -                                               ētika
Filozofija -                                       filozofija
Fizika -                                             fizika
Ģeogrāfija -                                    ģeogrāf.
Informātika -                                  inform.
Ķīmija -                                            ķīmija
Krievu valoda -                             krievu v.
Mazākumtautību
valoda un literatūra -                m.t. v.l.
Mazākumtautības valoda -     m.t. val.
Kulturoloģija -                             kulturol.
Latviešu valoda -                        latv.val.
Latviešu valoda un
literatūra -                                    latv.v.lit
Latvijas vēsture -                        Latv.vēst.
Latvijas un pasaules
vēsture -                                        L.p.vēst.
Literatūra -                                   literatūra
Mājturība un
tehnoloģija -                               mājt.z., mājt.m.
Matemātika -                              matem.
Mūzika -                                       mūzika
Pasaules vēsture -                     pas. vēst.
Psiholoģija -                                psihol.
Sociālās zinības -                       soc. zin.
Sports -                                        sports
Vācu valoda -                             vācu v.
Vizuālā māksla -                        viz. m.

Atpakaļ

Pesimists katrā iespējā saskata grūtības, bet optimists – katrās grūtībās redz iespēju.

Vinstons Čērčils